Sprite

Sprite Krok

Sprite hooks drivs av Fishing Matters som även äger det betydligt mer kända krokmärket Partridge.

Sprite Hooks tillverkar flugbindningskrok av de bästa och mest moderna materialen. Från Sprite finns flugbindningskrok för de senaste jig-nymferna, perdigonnymfer, spiders, buzzers, streamers, torrflugor - ja, precis allt. Sprite är hängivna till att utveckla den bästa kroken för flugfiskare världen över, flugfiskare som vakar över våra vatten och ser till att även nästa generation kan flugfiska på samma sätt som oss.